Informatieplicht energiebesparing voor 1 juli 2019

Informatieplicht energiebesparing voor 1 juli 2019

Verbruikt uw bedrijf of instelling jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas? Dan moet u in 2019 naast de energiebesparingsplicht ook voldoen aan de informatieplicht. 1 juli 2019 is de datum waarop u uiterlijk kunt rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.

Handhaving Wet milieubeheer

De informatieplicht is door de overheid in het leven geroepen om de Wet milieubeheer beter te kunnen handhaven. Deze wet verplicht bedrijven alle energiebesparende maatregelen te nemen die ze binnen vijf jaar kunnen terugverdienen, zoals opgenomen in de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). Uw gemeente of omgevingsdienst verwacht hierover elke vier jaar een rapportage.

Goed om te weten

Graag informeren wij u over een aantal aspecten die van belang zijn:

  • De richtlijn van 50.000 kWh elektriciteit is exclusief de duurzame energie die u zelf opwekt.
  • Als huurder van een gebouw bent u zelf verantwoordelijk voor de melding, tenzij er meerdere huurders zijn: dan is de verhuurder verantwoordelijk.
  • De informatieplicht geldt ook als uw bedrijf of instelling al een energie-auditplicht heeft. Dan heeft u tot 5 december de tijd om te rapporteren.
  • Het eLoket van RVO.nl wordt eind februari opengesteld voor de rapportage.

Duurzaamheidsmotor

Om u te helpen met het blijven voldoen hebben we de duurzaamheidsmotor ontwikkeld zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over het voldoen aan de regelgeving omtrent de informatie- en auditplicht.

Contact

INNAX helpt u graag om tijdig aan de nieuwe verplichting te voldoen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop van der Voort.


Facebooktwitterlinkedinmail