Impact nieuwe berekeningsmethode en energielabel op STEP en FEH

Impact nieuwe berekeningsmethode en energielabel op STEP en FEH

In 2014 zijn er door de overheid twee financiële instrumenten ingevoerd om de verduurzaming van de bestaande (sociale) woningvoorraad te stimuleren: de Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP – subsidie) en het Fonds Energiebesparing Huursector (FEH – laagrentende lening). In beide regelingen wordt de mate van verduurzaming gemeten in energielabels en labelstappen. Door de introductie van de Energie Prestatienorm Gebouwen (EPG) wordt de energetische kwaliteit gemeten met een Energie Index. Hierdoor moet de toetsingsmethode worden herzien.

Op 1 januari 2015 is er een nieuwe berekeningsmethode ingevoerd voor de bepaling van de energieprestatie van bestaande gebouwen: de NEN 7120 Energie Prestatienorm Gebouwen, kortweg EPG. Tegelijkertijd is ook het definitief energielabel ingevoerd. Door deze introductie verandert de status van het energielabel. Hierdoor kan er geen STEP of FEH meer aangevraagd worden op basis van het energielabel, maar zal dit moeten gebeuren op basis van de Energie-Index klasse.

epg
Figuur: Van oude naar nieuwe methodiek.

Het kan zijn dat er in 2014 complexverbeterplannen gemaakt zijn om een bepaalde verduurzaming te realiseren. Het effect van deze maatregelen op het energielabel is berekend met de EPA methode zoals die gold tot 1 januari 2015. Op basis van de uitkomsten is met de uitvoering gestart en is STEP of FEH aangevraagd. Na oplevering van de woningen dienen de woningen opnieuw afgemeld te worden om in aanmerking te komen voor STEP of FEH. Het afmelden zal in dat geval gebeuren volgens de EPG rekenmethode die per 1 januari 2015 is ingegaan. Zo kan het gebeuren dat een pakket aan maatregelen dat voldeed aan een bepaalde doelstelling volgens de EPA methode in de planvormingsfase niet hetzelfde niveau haalt volgens de EPG methode na uitvoering. Gevolg hiervan is de STEP subsidie lager uit kan vallen of dat niet meer in aanmerking gekomen kan worden voor FEH. Om dat te voorkomen is de hardheidsclausule ingevoerd.

Hardheidsclausule

De hardheidsclausule beschrijft dat onder voorwaarden teruggevallen mag worden op de oude labelberekeningsmethodiek. Dit is alleen toegestaan bij aanvragen waarbij het energielabel is gebruikt als aanduiding van de energetische kwaliteit van de huidige situatie. De hardheidsclausule vergelijkt de uitkomsten van de oude (energielabel) methodiek en de nieuwe (Energie-Index) met elkaar. Indien blijkt dat met dezelfde maatregelen niet hetzelfde energetisch niveau wordt gehaald met de nieuwe methode in vergelijking met de oude methode, dan mag voor STEP en FEH teruggevallen worden op de oude rekenmethodiek.

Zie voor meer informatie over STEP: Memo Stimuleringsregeling Energieprestatie huursector update.
Zie voor meer informatie over FEH: Memo Fonds Energiebesparing Huursector update. 

Foto: ©iStock.com/INNAX

Facebooktwitterlinkedinmail