Huurdersmodule

Huurdersmodule

Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen kan een tijdrovend traject zijn. Vaak gaat er veel tijd gaat zitten in de communicatie, het informeren- en meekrijgen van de huurders. Om een versnelling te geven aan het verduurzamen van de woningportefeuille introduceert INNAX de Huurdersmodule.

De Huurdersmodule is een online platform voor huurders. Hiermee worden zij geïnformeerd over voorgenomen energiebesparende maatregelen en wordt de interesse hiervoor gepeild.  De Huurdersmodule kan ook gebruikt worden bij andere woningingrepen. Enkele voorbeelden voor het gebruik van de Huurdersmodule zijn onder andere: projecten die op korte termijn gaan spelen, specifieke maatregelen (bijvoorbeeld PV-panelen), het peilen van meningen of de bereidheid tot medewerking aan veranderingen.

Inzichten in de huurdersinteresse en perceptie bij grootschalige complexaanpak

Via de huurdersmodule kan de huurder zijn of haar eigen woning selecteren en aangeven in welke (energetische) verbetermaatregelen er interesse is. Per geselecteerde maatregel wordt direct de verwachte energiebesparing zichtbaar en ook welke vergoeding of huurverhoging hiertegenover staat.

U kunt als verhuurder zelf de gewenste vergoeding per ingreep bepalen en aangeven voor welke groep woningen u welke energiebesparende maatregelen wilt aanbieden, vrijblijvend zonder dat er via de Huurdersmodule een verplichting van beide kanten wordt aangegaan. Op deze manier wordt op laagdrempelige wijze energiebesparing gecommuniceerd en interesses in voorgenomen energiebesparende maatregelen gepeild.

Hoe werkt het INNAX bespaaradvies?

Door slechts een postcode en een huisnummer in te vullen wordt in 5 minuten de bespaarkansen voor de huurder inzichtelijk. De huurder krijgt snel inzicht in welke energiebesparende maatregelen uitgevoerd gaan worden en wat de kosten en besparingen zijn. Online worden de wensen van de huurder verzameld. Deze gegevens worden centraal opgeslagen in een database (digitaal archief); Arbeidsintensieve en kostbare wervingstrajecten om tot 70% instemming van de huurders te komen is (nagenoeg) niet meer nodig of verloopt makkelijker. Huurders worden van tevoren goed geïnformeerd. Bewoners informatieavonden kunnen op basis van de verzamelde informatie op maat worden voorbereid. Voor het gebruik van de INNAX-huurdersmodule is slechts een enkelvoudige  jaarlijkse licentie verschuldigd.

Uw mening is van belang?

Om de INNAX-huurdersmodule verder te ontwikkelen vernemen we graag uw mening. Wilt u hiervoor onze enquête met slechts enkele vragen invullen? Dan kan via deze link.


Facebooktwitterlinkedinmail