Gemeente Veenendaal neemt grote stappen

Gemeente Veenendaal neemt grote stappen

De Gemeente Veenendaal heeft de vooruitstrevende ambitie om reeds in 2035 energieneutraal te zijn. De doelstelling is om uiterlijk in dat jaar net zoveel energie lokaal en duurzaam op te wekken als te verbruiken. Dit geldt voor zowel bewoners, bedrijven als het vervoer. Dit is afgelopen zondag duidelijk weergegeven in het televisieprogramma ‘Doe Maar Duurzaam’.

Voor de invulling van deze ambitie zijn een aantal pijlers gedefinieerd. Eén van deze pijlers is de pijler ‘werken’. Binnen deze pijler trekt de gemeente samen op met de werkgroep Duurzaam Ondernemen, waarvan ondernemers zoals Joost Straat van INNAX deel uitmaken.

“Om als ondernemers gezamenlijk met de gemeente in 2035 energieneutraal te zijn, willen we eerst daadwerkelijk gaan besparen. Dit doen we op vrijwillige basis in plaats van via de handhaving. De ondernemers in Veenendaal hebben samen met de gemeente een convenant gesloten. Hierin hebben we aangegeven binnen een halfjaar een vrijwillig energieonderzoek uit te voeren. Hieruit komen adviezen om het energieverbruik te verminderen. Vervolgens gaan we binnen drie jaar de energiebesparende maatregelen uitvoeren. Op deze manier geven we handen en voeten aan de gezamenlijke ambitie.”

-Het convenant zorgt voor intrinsieke motivatie-

“Omdat de motivatie vanuit de ondernemers zelf komt, verwachten wij hier veel van.” vervolgt Joost Straat. “Het is wel belangrijk om de voortgang hiervan te bewaken. Daarom heeft INNAX samen met de Gemeente Veenendaal een platform ingericht. De ondernemers melden zich hierin aan. Daarin registeren zij hun panden en energie-aansluitingen. Verder worden hier de energieonderzoeken en -maatregelen vastgelegd. Op deze manier kunnen de ondernemers onderling elkaar controleren op het nakomen van de afspraken uit het convenant.”

-Dit datamanagement-systeem is dé stok achter de deur-

“Dit datamanagement-systeem is dé stok achter de deur van het convenant: het geeft de ondernemers en de gemeente inzicht in de ontwikkelingen, waaronder het totaal energieverbruik, energielabels, uit te voeren maatregelen enz. enz. Tevens helpt het organisaties aan oplossingen om deze maatregelen te realiseren. De kracht van de combinatie van kennis van verduurzaming, energieonderzoeken en het meetbedrijf wordt hier meer dan duidelijk.”

Een aantal actuele gegevens uit het systeem:


 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over het convenant of het datamanagement-systeem neemt u contact op met Joost Straat.

Het item over de Gemeente Veenendaal bij ‘Doe Maar Duurzaam’ op RTL7 was te zien op zondag 21 januari a.s. tussen 13.00 en 13.30 uur en wordt herhaald op de volgende dagen erna:

  • Woensdag – 10.30 uur – 11.00 uur
  • Vrijdag – 13.05 uur – 13.35 uur
  • Zaterdag – 16.30 uur – 17.00 uur

Laat u zich ook inspireren?

INNAX, Energizing The Future


Facebooktwitterlinkedinmail