Gemeente Veenendaal energieneutraal in 2035: bedrijven helpen elkaar

Gemeente Veenendaal energieneutraal in 2035: bedrijven helpen elkaar

Wethouder duurzaamheid, Nermina Kundić, van de gemeente Veenendaal vertelt met trots hoe de eerste stappen zijn gezet op weg naar een energieneutrale gemeente. Veenendaal loopt met haar doelstelling voor op de provinciale en landelijke doelstellingen. Maar realiseert zich ook dat er nog een hele weg te gaan is. Daarvoor is vooral de betrokkenheid van de burgers, woningcorporaties en de Veenendaalse bedrijven nodig. Veenendaal ziet voor zichzelf vooral een faciliterende rol in het proces, om de burgers energie bewust te maken en om zelf het goede voorbeeld te geven. 

Programmaplan

Veenendaal is een gemeente met relatief weinig buitengebied. De mogelijkheden voor het toepassen van windenergie zijn daarom nauwelijks aanwezig. Dat maakt de uitdaging naar energieneutraliteit nóg groter. De oplossingen moeten vooral gevonden worden in de gebouwde omgeving en bij bedrijven.

Er lopen al verschillende trajecten. Zo worden er allianties van aanbieders geformeerd die particuliere woningeigenaren een verduurzamingsaanbod gaan doen, en met de Veenendaalse woningcorporaties worden prestatieafspraken gemaakt waarbij energieprestatie en betaalbaarheid belangrijke speerpunten zijn.

Op 30 maart heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het eerste programmaplan: “Een energieneutraal Veenendaal in 2035”. Het programmaplan heeft een looptijd van 5 jaar en loopt van 2017 tot en met 2021. Het programma staat voornamelijk in het teken van het krijgen van grip op de verduurzamingsopgave en bestaat uit vier pijlers: wonen, werken, mobiliteit en de gemeente als voorbeeld.

Verplichting via activiteitenbesluit

De pijler “werken” bevat een energiebesparingsconvenant tussen gemeente en het lokale bedrijfsleven. Al vanaf 1993 hebben gemeenten de mogelijkheid om in de milieuvergunning voorschriften op te nemen over energie, grondstoffen en afval. Inmiddels is in het Activiteitenbesluit geregeld dat bedrijven met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh en 25.000 m3 gas verplicht zijn maatregelen met een terugverdientijd tot en met 5 jaar uit te voeren. Ondanks de afspraken in het Energieakkoord schiet de vooral de handhaving op dit punt tekort. In Veenendaal gaat dat veranderen. De gemeente gaat de handhaving van de energieparagraaf op orde brengen, behalve bij bedrijven die het convenant tekenen. Bedrijven die het convenant tekenen gaan namelijk zelf aan de slag met energiebesparing.

Aan de slag

Stappenplan

Bedrijven laten binnen zes maanden na het ondertekenen van het convenant een energieonderzoek verrichten. Zij voeren maatregelen, met een terugverdientijd van vijf jaar of korter, uit binnen een periode van drie jaar. Getroffen maatregelen worden afgemeld.

Het convenant voorziet in een informatieplatform waarmee de monitoring van het proces en de bereikte resultaten plaatsvindt. Veenendaalse bedrijven kunnen elkaar hierbij helpen. Op deze wijze kan de gemeente haar handhavingstaak richten op de bedrijven die niet aan het convenant deelnemen.

INNAX heeft de gemeente ondersteund bij de procesinrichting, de ontwikkeling van het informatieplatform en de ontwikkeling van het convenant. De verwachting is dat door goed te communiceren over het convenant, de voordelen en de resultaten, steeds meer bedrijven tot het convenant gaan toetreden.

Nermina Kundić ziet het convenant helemaal zitten: “Ik heb veel liever dat bedrijven het zelf oppakken dan dat de gemeente moet gaan handhaven”.

 

 

 


Facebooktwitterlinkedinmail