Geldigheidsduur energieprestatiecertificaat verloopt

Geldigheidsduur energieprestatiecertificaat verloopt

Een fors aantal huurwoningen zijn vooral vanaf 2009 voorzien van een energieprestatiecertificaat (energielabel). De wetgeving die hieraan ten grondslag ligt is het Besluit energieprestatie gebouwen BEG en Regeling energieprestatie gebouwen REG. Deze energieprestatiecertificaten hebben een wettelijke geldigheidsduur van tien jaar en verlopen in 2019. Dit betekent dat vanaf 2019 grote delen van het woningbezit opnieuw voorzien moeten worden van een Energie Index (EI)-rapportage. Bereid u hierop voor.

De Energie Index (EI)-rapportage is per 1 januari 2015 de vervanger van het energieprestatiecertificaat. Vooruitlopend op het verlopen van de geldigheidsduur van deze energieprestatiecertificaten, is een grondige analyse van de huidige situatie essentieel. Hierdoor weet u precies of, wanneer en hoeveel woningen u de komende periode opnieuw af moet melden.

Waarom nu al actie ondernemen?

De verwachting is dat er rond 2018/2019 er een hausse zal ontstaan in de vraag naar opnamecapaciteit, om deze woningen allemaal in dat jaar opnieuw af te melden. Voor corporaties is het daarom sterk aan te bevelen om in de aanloop naar 2019 de vraag te spreiden, zodat kosten en tijd worden verdeeld over een aantal jaren. Start daarom op tijd met een grondige analyse zodat u weet waar u aan toe bent.

WWS-punten
Vooral woningen waarvan de WWS punten toenemen zijn interessant om in een eerder stadium opnieuw af te laten melden. Toename van het aantal WWS punten door een verbeterde Energie Index ontstaan door onder andere:

  • Genomen verbetermaatregelen in het verleden (verketelingen e.d.).
  • Betere waardering in de nieuwe EPG-NV methode dan in de ‘oude’ EPA methodiek.


Scenarioberekeningen

De laatste jaren worden ook op grote schaal energetische verbetermaatregelen op complexniveau doorgevoerd. Aan de hand van scenarioberekeningen worden de effecten van de energetische verbetermaatregelen inzichtelijk. Essentieel is dat de huidige situatie correct in de EP databases staat.

Actualisatie data
In verband met de nieuwe EPG berekeningsmethode is een actualisatie van de data noodzakelijk voor het creëren van een correcte uitgangssituatie voor WWS en scenarioberekeningen. Dit geldt met name voor complexen die de komende jaren in aanmerking komen voor een energetische verbetering. Hiermee wordt tevens voorgesorteerd op eventuele toekomstige STEP subsidie aanvragen.

Voorkom tijdsdruk en hoge kosten

Voorkom dat u op termijn onder tijdsdruk en tegen hoge kosten grote hoeveelheden woningen opnieuw moet inspecteren en afmelden. Start tijdig met een analyse van de huidige situatie en stel een plan van aanpak op voor de actualisatie.

Foto: istock/innax

 


Facebooktwitterlinkedinmail