Waarom goed, als het nog beter kan?

Waarom goed, als het nog beter kan?

Woongebouwen worden in de regel gebouwd volgens de op dat moment geldende EPC eisen voor energieprestatie. Echter in 2020 moet nieuwbouw bijna energieneutraal, en in 2050 geheel energieneutraal zijn. De eerste energieneutrale woontoren in het Amstelkwartier in Amsterdam anticipeert hierop en bewijst dat de toekomst reeds begonnen is.

Vandaag de dag richt de energiezuinige nieuwbouw zich op de EPC-eis met een waarde van 0,4. Regelgeving is echter slechts bedoeld om een minimumniveau te definiëren. De woontoren in het Amstelkwartier heeft EPC-waarde 0.

Toekomstbestendig energieconcept

Bij het ontwikkelen van het energieconcept in 2012 voor de woontoren met 160 appartementen in het Amstelkwartier, is nadrukkelijk gehandeld vanuit een lange termijn duurzaamheidsvisie. Niet alleen voor het hier & nu goed (EPC=0,4), maar ook voor het daar & later (EPC=0)! Dus een toekomstbestendig energieconcept voor een lange levensduur met een optimale energieprestatie.

Tweeduizend zonnepanelen

Het energieconcept omvat een uitstekende energieprestatie voor de bouwkundige schil, een lage temperatuurverwarming, warmteterugwinning en een collectieve warmtevoorziening vanuit het Amsterdamse warmtenet. Het zijn echter vooral de 2.000 zonnepanelen die dit ontwerp uniek maken. Omdat alleen het dakoppervlak onvoldoende was (350 PV panelen) om genoeg vermogen op te kunnen stellen, zijn extra PV panelen verticaal tegen de gevels geplaatst. Op deze manier wordt er voldoende vermogen opgewekt om aan de totale gebouwgebonden energievraag te voldoen.

Martijn Geurts, Senior adviseur bij INNAX, ‘Dit project is een interessante opgave. Wij gaan in onze oplossingen altijd voor het hoogst haalbare, voor zover de techniek en beschikbare middelen dat mogelijk maken. In samenwerking met alle partijen hebben wij daarin mooie resultaten bereikt.’

Projectgegevens

Project: 160 (huur)appartementen, 73 meter hoog, commerciële ruimtes in plint, 52 parkeerplaatsen
Ontwikkelaars: Hurks, Lingotto, AFP International
Belegger: Amvest
Aannemer: Hurks Bouw
Architect: Mecanoo
Installatieadvies, PV- en duurzaamheidsconcept: INNAX GEBOUW & OMGEVING
Start bouw: 2015
Verwachte oplevering: 2017


Facebooktwitterlinkedinmail