Energielabel nieuwbouw voor woningen

Energielabel nieuwbouw voor woningen

Door de aanscherping van de energieprestatie coëfficiënt (EPC) worden nieuwbouwwoningen steeds energiezuiniger. Deze verbeterde energieprestatie komt vaak niet tot uitdrukking in een ‘groener’ energielabel. De huidige ISSO 82 methode voor het bepalen van het energielabel voor woningen is namelijk ontwikkeld voor de bestaande bouw. Om een eerlijkere weergave van de energetische kwaliteit van nieuwbouwwoningen te krijgen is het energielabel nieuwbouw ontwikkeld.

Het energielabel nieuwbouw is een toetsingsmethodiek om de daadwerkelijke energieprestatie van de woning vast te stellen. Voor het bepalen van het energielabel voor nieuwbouw wordt gebruik gemaakt van de EPC die berekend is volgens de norm ‘Energieprestatie van gebouwen’ (EPG). De labelklassen voor nieuwbouw lopen op van A tot A++++. De bepaling van de EPC en daarmee de vaststelling van het energielabel vinden plaats gedurende het ontwerptraject van het gebouw. Door het uitvoeren van deze kwaliteitskeuring gedurende en na realisatie heeft de opdrachtgever zekerheid over de gerealiseerde energieprestatie van het gebouw.

Bereid u voor

Hoewel de processtructuur en het protocol voor het energielabel nieuwbouw gereed is, is de datum voor de wettelijk invoering ervan nog niet bekend. Oorspronkelijk stond deze datum op 1 januari 2013. Het energielabel nieuwbouw vraagt om proceswijzigingen in organisaties en het maken van procesafspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het energielabel mag alleen afgegeven worden door gecertificeerde bedrijven met gecertificeerde EPN-adviseurs. Er zijn dus voldoende redenen om de organisatie nu voor te bereiden op invoering van het energielabel nieuwbouw.

INNAX helpt u bij de inrichting van de benodigde processen, adviseert en ondersteund bij de totstandkoming van de energielabels.


Facebooktwitterlinkedinmail