Hoe Woonstede haar energiebeleid toetst en bijstuurt

Hoe Woonstede haar energiebeleid toetst en bijstuurt


Een toelichting op sessie 2: ‘Uw energiebeleid; praktisch en concreet invullen.’ van de Inspiratiemiddag.


De afgesloten convenanten met AEDES zijn anno 2015 halverwege de vastgestelde looptijd. Tijd om de balans op te maken. Wat zijn de effecten geweest van de inspanningen die zijn verricht en waarheen leiden de toekomstige plannen? En daaruit voortvloeiend: is dit toereikend om de doelstelling te halen? Voor een betrouwbare forecast heeft INNAX het energiebeleidsdashboard ontwikkeld waarmee zowel een terugblik op de gerealiseerde verduurzaming mogelijks is als een vooruitblik naar het behalen van de energiedoelstellingen.

Met het energiebeleidsdashboard is het mogelijk om de toekomstige doelstellingen op het gebied van gas-, CO2– en EI reductie te toetsen aan de beleidsdoelstellingen. Door het invoeren van de huidige renovatieplannen alsmede de sloop, verkoop en nieuwbouw van woningen zal duidelijk zijn of de doelstellingen behaald worden en wat hiervan de investeringskosten zijn.

Energiebeleid Woonstede

Woonstede heeft haar energiebeleid vastgelegd in het lokaal klimaatconvenant: “Samen op weg naar een duurzamer bestaan”. In dit convenant staan prestatieafspraken omtrent het reduceren van het gasverbruik, de CO2 uitstoot en de EI. Aanvullend daarop voorziet het convenant in het volledig elimineren van ‘slechte energielabels’ door energetische verbeteringen. Naast tussendoelen in 2018 en 2020 zijn einddoelstellingen in 2025 vastgelegd. Met behulp van het energiebeleidsdashboard heeft Woonstede zicht op de effecten van de huidige plannen en vindt een continu proces van toetsen en bijsturen plaats.

Meld u aan voor de Inspiratiemiddag

Het volledige programma bestaat uit zes parallelsessies waarin ervaringen uit de praktijk centraal staan. Met de kennis die u hier opdoet, bent u in staat uw huidige energiebeleid te toetsen en te verbeteren. U bepaalt zelf welke sessies u wilt volgen. Meld u aan. Deelname is gratis.


Facebooktwitterlinkedinmail