Energieambities woningcorporatie Maasdelta Groep

Energieambities woningcorporatie Maasdelta Groep

Het tempo van de energiebesparing in de huursector moet fors omhoog om de doelstellingen voor 2020 te halen. Het convenant Energiebesparing is in 2012 aangescherpt, waarbij de energiebesparingsdoelen liggen op minimaal 33% (was 20% tussen 2008 en 2018). Ook de energielabeldoelstelling is aangescherpt naar gemiddeld energielabel B voor de sociale huursector. Het gewenste tempo van verduurzaming ligt op 300.000 woningen per jaar.

Om deze ambitie te realiseren stelt de Maasdelta Groep zichzelf tot doel om voor ieder energieproject minimaal 2 labelstappen te maken. De woningcorporatie kiest ervoor om de financiële middelen evenredig te verdelen over de gehele voorraad. INNAX ondersteunt hierbij met het ‘Energie op Maat’ advies. Wij spraken René Vogelezang, projectleider vastgoedbeheer over zijn ervaringen.

Maasdelta Groep heeft een database met alle EPA-gegevens. Deze gegevens spelen een belangrijke rol in de vervolgroute om de energiedoelstellingen te behalen. Er is vooral technisch en financieel inzicht nodig in de kansen en verbetermogelijkheden per complex.

Inzicht

‘Het ‘Energie op Maat’ advies geeft inzicht in de resultaten van alle beoogde scenario’s maar ook de daaraan gekoppelde huurverhogingen voor ieder type woning. Het geeft een goed beeld van de te verwachten besparingen en dat is belangrijk voor onze huurders. Maasdelta bespreekt de ‘Energie op Maat’ adviezen in de werkgroepen waarin ook bewoners betrokken zijn. Het ‘Energie op Maat’ advies geeft de gevolgen van de beoogde scenario’s op individueel woningniveau weer, zodat we een hogere acceptatie van onze plannen krijgen. Ongeacht het deelnamepercentage voeren wij de plannen altijd uit bij bewoners die ermee instemmen. We hebben deze werkwijze inmiddels toegepast bij twee van onze complexen (Panoramaflat en Baarsveen gestapeld) waarmee we een deelnamepercentage van 99% en 85% hebben gehaald. Dit succes hebben we mede aan deze werkwijze te danken,’ aldus René Vogelezang.

Het energie op maat advies berekend tevens de besparingsgarantie en huurverhogingen voor het gehele complex. In het rekenmodel kan de toekomstige besparing voor de bewoner inzichtelijk worden gemaakt. Bij deelname van 50% geeft Maasdelta Groep een besparingsgarantie op basis van een complexgemiddelde aan haar bewoners. Naar aanleiding van gebruikersgegevens kan achteraf gekeken worden of de besparingsdoelstelling is behaald. Zo niet, dan wordt het verschil met de huurverhoging eenmalig terugbetaald over het afgelopen jaar en wordt de huurverhoging op individuele basis aangepast.

Met de energieplannen wordt een positieve slag geslagen in het verduurzamingsproces om samen met de bewoners de energiedoelstellingen te behalen.

Energiebesparingsdoelen

Met ‘Energie op Maat’ ondersteunen wij corporaties in het succesvol realiseren van energiebesparingsdoelen. Hierbij houden wij rekening met uw energiebesparingsambities, huurverhogingsvoorwaarden en voorgenomen energiebesparende maatregelen. Zo bent u verzekerd van de meest doelmatige besparingsopties die technisch én financieel haalbaar zijn.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Rik Janssen op telefoonnummer 088-55 33 000 of e-mail.


Facebooktwitterlinkedinmail