Energie Prestatie Monitor voor woningen

Energie Prestatie Monitor voor woningen

De Woonagenda 2017-2021 vraagt om goed inzicht op twee fronten. Inzicht in de huidige en geleverde energieprestaties van de woningvoorraad. En met een dashboard om sturing te geven om de doelen voor 2020 en 2050 te halen. Dit schept duidelijkheid in de nog te leveren inspanningen. Met het platform INNAX online is dit inzicht binnen handbereik. Op basis hiervan kunnen realistische routekaarten worden ontwikkeld met verschillende verduurzamingsscenario’s. 

INNAX online is het digitale platform waar (energetische) gebouwgegevens te delen, te raadplegen, te koppelen en te benchmarken zijn. Dit platform heeft vele mogelijkheden en sinds kort een nieuwe functionaliteit. Wij zijn verheugd u mede te kunnen delen dat de Energie Prestatie Monitor voor woningen aan INNAX online is toegevoegd.

Wat is de Energie Prestatie monitor voor woningen?

De Energie Prestatie Monitor geeft inzicht in de voortgang van energetische parameters in de tijd. Hierbij zijn de individuele prestaties van de woningvoorraad te spiegelen aan de INNAX-woningenbenchmark. Voor woningcorporaties is ook de doelstelling van de sector in 2020, namelijk een gemiddelde Energie Index van 1,40, opgenomen.

Energetische parameters

In de Energie Prestatie Monitor is de ontwikkeling van de huidige en afgemelde Energie Index te zien, tevens rekening houdend met eventueel toegepaste Energiemaatregelen op gebiedsniveau (EMG) zoals bijvoorbeeld externe warmtelevering, grootschalige zonne- en/of windenergie.. Daarnaast zijn ook de theoretisch berekende gasverbruiken, gebouwgebonden elektra en CO2 emissies beschikbaar, alles te selecteren op totaal- of deelvoorraadniveau. De voortgang is inzichtelijk gemaakt vanaf 2016.

Via een directe koppeling met de VABI-energieprestatie-database vindt dagelijks een geautomatiseerde update van de gegevens plaats. Het aanleveren van handmatige exports is dus verleden tijd. Deze directe koppeling is direct vrij beschikbaar voor alle woningcorporaties waarvoor INNAX de databasehosting verzorgt.

Afbeelding: weergave Energie Prestatie Monitor voor woningen

Voor een overzichtelijke grafische weergave is het mogelijk om de lijnen van de doelstelling, benchmarkverloop, EMG en eigen voortgang te selecteren. Binnen de monitor kan uiteraard geselecteerd worden op deelvoorraadniveau. Op deze wijze kan snel en eenvoudig een uniforme voortgangsverantwoording en -grafiek worden gegenereerd voor periodieke duurzaamheidsrapportages.

Toekomstige ontwikkelingen

Wij werken met INNAX online voortdurend aan verbeteringen en nieuwe functionaliteiten.
Zo zal in de volgende release de koppeling tussen de Energie-Index en de standaard jaar verbruiken voor gas en elektra gereed zijn. Hierbij worden de werkelijke gemiddelde energieverbruiken inzichtelijk, zodat extreem hoge of juist extreem lage energieverbruiken snel opgespoord kunnen worden. Met deze informatie wordt het mogelijk om daadwerkelijke energieverbruiken een rol te laten spelen in de vorming van het energiebeleid.

De energieprestatie monitor is direct en kosteloos beschikbaar voor onze relaties waar wij de datahosting voor verzorgen. Heeft u geen datahostingservice bij ons? in dat geval moet er een dataconnector worden geïnstalleerd om de dagelijkse data te actualiseren.

CO2 neutrale toekomst

Onze missie is een krachtige bijdrage te leveren aan het CO2 neutraal maken van de gebouwde omgeving. Door de voortgang van de energieprestatie verbeteringen inzichtelijk te maken kan zeer doeltreffend gestuurd worden op transitiedoelstellingen naar CO2 neutraal!

Wij gaan voor een toekomst waar iedereen energie van krijgt!


Facebooktwitterlinkedinmail