Energie-audit (EED); heeft u deze al uitgevoerd?

Energie-audit (EED); heeft u deze al uitgevoerd?

De energie-audit (EED) is verplicht gesteld om het bedrijfsleven te stimuleren meer energie te besparen. Nog niet alle organisaties die aan deze wetgeving moeten voldoen, zijn hier actief mee bezig. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft organisaties hier onlangs op geattendeerd. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze audits, ligt bij het bedrijfsleven.

Checklist energie-audit verplichting

Via de energie-audit heeft u volledig inzicht in uw energiestromen. Besparen én verduurzamen liggen binnen handbereik. De verplichting geldt echter niet voor elke organisatie. Via deze checklist controleert u eenvoudig of de energie-audit (EED) voor uw organisatie van toepassing is. Wanneer u dit eenmaal heeft vastgesteld, bepaalt u uw vervolgstappen.

Vierjaarlijkse systematische aanpak

De energie-audit is een vierjaarlijkse systematische aanpak om uw energiestromen in kaart te brengen. Met dit inzicht maakt u vervolgens strategische en praktische keuzes voor besparingsmaatregelen die leiden tot het reduceren van uw energiegebruik. De omgevingsdiensten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van deze wetgeving.

Subsidiemogelijkheden voor de opvolging

Wanneer uit de energie-audit blijkt dat er besparingsmaatregelen nodig zijn, dan is er veelal een extra investering nodig om deze te realiseren. Deze investeringen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie- of fiscale regeling zoals de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+), de Energie Investeringsaftrek (EIA) en MIA/Vamil.

Energie-audit sluit is een startpunt

‘Wanneer organisaties de energie-audit(s) eenmaal uit laten voeren, komen ze al snel tot de conclusie dat het naadloos aansluit op hun beleid om te verduurzamen, geeft Arjan Bertelink aan, adviseur bij INNAX. ‘We hebben reeds diverse audits uitgevoerd en het werkt verhelderend voor organisaties. Zij zien nu besparingskansen die anders misschien waren blijven liggen. Wij vinden het daarom vooral belangrijk om naar de lange termijn te kijken. De energie-audit is een startpunt. Geen verplichting waar, wanneer je eenmaal voldoet, niet meer naar omkijkt.’


Facebooktwitterlinkedinmail