Eigen Haard voldoet aan onderzoeksplicht constructieve veiligheid

Eigen Haard voldoet aan onderzoeksplicht constructieve veiligheid

Appartementsgebouwen met uitkragende balkonvloeren dienen voor 1 juli 2017 te voldoen aan constructieve veiligheidsnormen. Dit heeft de overheid bepaald na diverse incidenten met instortende balkons bij bestaande galerijflats. Woningcorporatie Eigen Haard wil tijdig aan deze plicht voldoen en laat constructieve veiligheidsinspecties uitvoeren door INNAX bouwkundig adviseurs en adviesbureau ABT.

De inspectie heeft betrekking op 65 complexen die in de risicoperiode 1950 – 1975 zijn gebouwd. Hierbij wordt het stappenplan gevolgd zoals beschreven in het CUR-protocol Galerijvloeren in flatgebouwen.

Onderzoeksplicht

Naar aanleiding van incidenten met instortende balkons bij bestaande galerijflats in 2011, heeft de overheid een onderzoeksplicht ingesteld naar de veiligheid van uitkragende balkonvloeren. Appartementsgebouwen waar dergelijke balkonvloeren aanwezig zijn, dienen vanaf januari 2016 en vóór 1 juli 2017 gecontroleerd te zijn op constructieve veiligheid conform CUR-publicatie 248. Als uit het onderzoek blijkt dat de galerijen en/of balkons niet voldoen aan de constructieve veiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012 dienen de gebouweigenaren maatregelen te treffen. Ten aanzien van de inspectieplicht, is de Gemeente handhaver op basis van de zorgplicht (Artikel 1a) van de Woningwet.

Hein Boelkens, projectleider bij INNAX: ‘Een constructieve veiligheidsinspectie heeft een doorlooptijd van twee weken. Woningcorporatie Eigen Haard voldoet hiermee lekker vlot aan de eisen van de gestelde onderzoeksplicht.’

Aanpak voor constructieve veiligheidsinspecties

Voor een grondige veiligheidsinspectie voeren de inspecteurs van INNAX een uitgebreid dossieronderzoek uit. Wij verzamelen hierbij relevante informatie en de nodige tekeningdetails. In veel gevallen raadplegen wij de bouwarchieven van de gemeente. Tijdens de inspecties leggen wij de huidige situatie vast door middel van foto’s en inventarisatie van de risicovolle elementen (maatvoering, detaillering, afwerkingen). De beoordeling van de constructieve aspecten gebeurt door het op meerdere plaatsen ophakken van de betonwapeningsstaven en het uitvoeren van een elektromagnetische lijnmeting om de exacte ligging van de wapeningsstaven te bepalen. Op deze wijze meten en documenteren wij elk galerijelement. De constructeurs van ABT analyseren en beoordelen vervolgens de inspectieresultaten op mogelijke risico’s voor instorting en of vervolgonderzoek noodzakelijk is.


Facebooktwitterlinkedinmail