E-mobiliteit is in opmars

E-mobiliteit is in opmars

Duurzame mobiliteit krijgt steeds meer voorrang van organisaties. Het doel om lager autogebruik te stimuleren staat hoger op de agenda’s. Als gevolg van het thuiswerken wordt ook minder mobiliteitsbewegingen verwacht en slim reizen is de trend. Dit werkt minder filedruk, minder CO2-uitstoot en meer tijdwinst in de hand. Deze focus op het reisgedrag is ook nodig als we in de toekomst betaalbaar en met minimale belasting voor het milieu willen blijven reizen.

Populaire vervoersmiddelen

Onderzoek wijst uit dat de auto het meest gebruikte vervoersmiddel is. Samen met transport is automobiliteit verantwoordelijk voor 18 procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Het meest gebruikte alternatief, de fiets en met name de e-bike, wordt steeds populairder.

Daarnaast is geconstateerd dat het aantal elektrische auto’s is toegenomen van 1.912 eind 2012 naar 6.825 eind 2014. Het aantal plug-in hybrides steeg van 4.348 (2012) naar bijna 37.000 (2014). Er is bijna een verdubbeling te zien in het aantal elektrische bedrijfswagens van 584 in 2012 naar 1.384 in 2014. De publieke laadpalen en snellaadpalen langs de snelweg stijgen ook in aantal. De angst om langs de weg te komen staan door een lege accu, wordt hiermee steeds meer weggenomen.

Stimuleer duurzaam vervoer

Organisaties die duurzaam vervoer extra stimuleren door te kijken naar verbetermogelijkheden in het openbaar vervoer in overleg met de gemeente. Of te zorgen voor goede fietsverbindingen en goede voorzieningen te realiseren voor elektrisch vervoer.

Intelligent laadsysteem

Afhankelijk van uw elektrische infrastructuur kunt u kijken naar mogelijkheden om auto’s te laden. Hiervoor zijn intelligente laadsystemen beschikbaar. Een medewerker of bezoeker die zijn auto bijvoorbeeld wil opladen, gebruikt daarvoor een pas of de mobiele telefoon om zich aan te melden. Via een App of het internet kan ook vooraf een laadperiode worden gereserveerd. De gebruiker moet vervolgens de verwachte parkeertijd aangeven: slechts een paar uur of de gehele dag? Als alle auto’s ’s ochtends tegelijk aankomen en gelijk gaan laden, dan zou dat het elektriciteitsnet te veel belasten. Met dit innovatieve systeem worden de auto’s die de hele dag aanwezig zijn niet gelijk opgeladen; dat gebeurt verspreid over de dag om piekbelastingen te voorkomen.

Nabije toekomst

Er komen steeds meer gebouwen die hun lokale duurzame energie opwekken met zonnepanelen (op weg naar een energiepositief gebouw (E+). Voor deze gebouwen bestaat de mogelijkheid om energie op te slaan en uit te wisselen met de accu’s van elektrische en hybride auto’s op de parkeerplaats. Ook thuis opladen en op het werk stroom leveren of andersom wordt mogelijk met deze vorm van ‘rijdende batterijen’. Daarmee worden ook kosten bespaard omdat terug levering aan het net (tegen lage prijzen) wordt voorkomen.

Werk samen met bedrijven uit de omgeving

Op bedrijventerreinen is ook veel winst te behalen. Door samen op te trekken kan gekeken worden naar de inzet van openbaar vervoer, elektrisch vervoer en het delen van faciliteiten zoals deel-auto’s en fietsen. Maar ook parkeerplaatsen. Zo is het mogelijk een systeem op te zetten waarbij het mogelijk is om fietsen en auto’s met elkaar te delen.

 


Facebooktwitterlinkedinmail