Duurzaam, duurzame energie inkopen | 3

Duurzaam, duurzame energie inkopen | 3

Aanbesteding

Wanneer heeft u voor het laatst uw energie-inkoop contract beoordeeld? Zijn de tarieven nog gunstig? Hoelang loopt het contract? Sluiten de condities nog aan op uw beleid en uw huidige woningvoorraad? Voor een betaalbare woonomgeving, loont het om uw energie-inkoop contract periodiek door te lichten. Het energie-inkoopproces verloopt in vier fasen: de nulmeting, de inkoop-strategie, de aanbesteding en de contractering. In onze nieuwsbrief behandelen we telkens 1 stap van het proces. Vandaag gaan we in op stap 3, de aanbesteding. Dit doen we aan de hand van onderstaande fases:

Opstellen offerte aanvraag (RFP)

Tijdens de inkoopstrategie, fase 2, hebben we de energieleveranciers geselecteerd die voor de gekozen inkoopstrategie in aanmerking komen. Het hele pakket aan eisen en wensen wordt vertaald naar een Request For Proposal, ook wel RFP genoemd. Dit is de uitnodiging om deel te nemen aan de tender.

Nota van inlichtingen & uitvraag
Aan de geselecteerde leveranciers wordt gevraagd of zij kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarden zoals, inkoopvoorwaarden en gevraagde prijsstrategie. Daarbij wordt tevens ruimte gegeven om leveranciers vragen te laten stellen die beantwoord worden in een nota van inlichtingen. Na akkoord op de nota van inlichtingen worden de formele offerteaanvragen voor gas en/ of elektra gestuurd met bijbehorende aansluitingenoverzichten en verbruiksdata.

Beoordeling offertes & advies
De offertes worden beoordeeld op basis van de vooraf vastgestelde criteria. Denk hierbij aan, prijs/ opslag, flexibiliteit, risico en service.

Op basis van de ingediende offertes wordt een samenvatting opgesteld en op basis van de wegingsfactoren wordt bepaald aan welke leverancier het contract wordt gegund. De gunningsresultaten worden geanonimiseerd gedeeld met alle inschrijvers, inclusief toelichting op de gunning of afwijzing.

Contractonderhandeling
Na gunning wordt het leveringscontract opgesteld. Zaken die nog onvoldoende zijn gespecificeerd of ruimte biedt voor meerdere opties worden in deze fase verder uit onderhandeld. Op het moment dat het nieuwe contract wordt ondertekend zijn alle voorwaarden, leveringstarieven vastgelegd en zal de gewenste inkoop- en prijsstrategie in gang worden gezet.

In onze volgende nieuwsbrief gaan wij in op stap 4, Contractbeheer. Wilt u nu al meer weten, maak dan een vrijblijvende afspraak met Etienne de Konink.

Andere delen in deze serie:
Deel 1: Nulmeting
Deel 2: Inkoopstrategie
Deel 3: Aanbesteding
Deel 4: Contractbeheer

 


Facebooktwitterlinkedinmail