Duurzaam, duurzame energie inkopen | 2

Duurzaam, duurzame energie inkopen | 2

INKOOPSTRATEGIE

Wanneer heeft u voor het laatst uw energie-inkoop contract beoordeeld? Zijn de tarieven nog gunstig? Hoelang loopt het contract? Sluit het nog aan bij uw huidige woningvoorraad? Voor een betaalbare woonomgeving, loont het om uw energie-inkoop contract periodiek door te lichten. Op deze manier hebben BOEX ’91 en Woningcorporatie Maasdelta ook de energiekosten voor huurders verlaagd.

Het energie-inkoopproces verloopt in vier fasen: de nulmeting, de inkoop-strategie, de aanbesteding en de contractering. In de komende edities van onze nieuwsbrief behandelen we telkens 1 stap van het proces. Vandaag gaan we in op stap 2, de inkoopstrategie. Dit doen we aan de hand van onderstaande fases:

Inventarisatie wensen & eisen

De inkoopstrategie begint met het inventariseren van de wensen ten aanzien van de levering van energie en de leveringscondities. Verder spelen de toekomstverwachtingen met betrekking tot de woningvoorraad een rol. Naar aanleiding van de inventarisatie en de risico analyse uit stap 1, de nulmeting, zullen we ons advies uitbrengen voor meest doeltreffende inkoopstrategie.

Advies & vaststellen inkoopstrategie

Aan de hand van de wensen en het kader van het duurzaamheidsbeleid worden de opties met betrekking tot het product, de leveringstermijn, (duurzame) energiebron en de prijsstrategie samengesteld. Een juiste prijsstrategie is van essentieel belang omdat de energiemarkt continu in beweging is. Dit betekent dat de inkoop op verschillende manieren gebeurt. Dit kan dagelijks, maandelijks of voor een langere periode zijn. Uiteraard zijn dit energievolume(s) die op een verantwoorde wijze worden ingekocht.

Groene stroom en CO2 reductie

Op basis van de gewenste productsamenstelling selecteren we welke energieleveranciers voor de gekozen inkoopstrategie in aanmerking komen. Om zoveel mogelijk de inkoop vanuit duurzame bronnen te stimuleren, bieden wij altijd diverse opties die dit mogelijk maken in de vorm van Garanties van Oorsprong (GvO).

In onze volgende nieuwsbrief gaan wij in op stap 3 de aanbesteding.

Wilt u nu al meer weten, maak dan een vrijblijvende afspraak met Etienne de Konink.

Andere delen in deze serie:
Deel 1: Nulmeting
Deel 2: Inkoopstrategie
Deel 3: Aanbesteding
Deel 4: Contractbeheer


Facebooktwitterlinkedinmail