Duurzaam, duurzame energie inkopen | 1

Duurzaam, duurzame energie inkopen | 1

NULMETING

Wanneer heeft u voor het laatst uw energie-inkoop contract beoordeeld? Zijn de tarieven nog gunstig? Hoe lang loopt het contract? Sluit het nog aan bij uw huidige woningvoorraad? Voor een betaalbare woonomgeving, loont het om uw energie-inkoop contract periodiek door te lichten. Op deze manier hebben BOEX ’91 en Woningcorporatie Maasdelta ook de energiekosten voor huurders verlaagd.

Het energie-inkoop proces verloopt in vier fasen: de nulmeting, de inkoop-strategie, de aanbesteding en de contractering. In de komende edities van deze nieuwsbrief behandelen we telkens 1 stap van het proces. Vandaag gaan we in op stap 1, de nulmeting. Via de nulmeting brengen wij voor u de huidige situatie in kaart aan de hand van de volgende stappen.

Data collectie

Het proces start met dataverzameling over de lopende energiecontracten en aansluitingen, via diverse portals en systemen. Met deze input bepalen wij snel en effectief de eventuele risico’s. Denk hierbij aan de kosten, boetes en de flexibiliteit op het volume en wijzigingen tijdens de huidige leveringsperiode. Deze informatie is cruciaal voor de uit te voeren aanbesteding en de nieuwe af te sluiten leveringscontracten.

Contracten scan

Aan de hand van de datacollectie, analyseren wij de huidige leveringscontracten voor u. Hierbij geven wij aan welke besparingsmogelijkheden en inkoopopties  er zijn bij het aangaan van een nieuw contract.

Risico analyse

Breng de risico’s in kaart voor u overstapt. Risicobeheersing is een van de belangrijkste wegingsfactoren. Toets het nieuwe contract en eventuele nieuwe energieleveranciers hier op. Dit kan op prijs zijn maar ook op risico’s zoals afname, mutaties, financiële voorwaarden leverancier, opzegtermijn, boetes en facturatiemogelijkheden.

Plausibiliteitstoets

Zijn de jaarverbruiken per aansluiting wel reëel? Meestal geeft de netbeheerder een standaard jaarverbruik op. Energieverbruik op locaties veranderen door bijvoorbeeld leegstand. Door dit aan te geven loopt u als contractant en de leverancier minder risico. Dit vertaalt zich naar lagere risico-opslagen en dus lagere leveringstarieven.

Besparingspotentieel

Op basis van de hierboven genoemde punten maken wij een analyse van de te realiseren kostenbesparingen op de energie-inkoop, risicobeheersing en reductie van de CO2 emissies. Dit laatste in de vorm van groene stroom en CO2 compenserende maatregelen.

In de volgende editie gaan wij in op stap 2, de inkoopstrategie. Wilt u nu al meer weten, plan vrijblijvend een afspraak in met Etienne de Konink.

Andere delen in deze serie:
Deel 1: Nulmeting
Deel 2: Inkoopstrategie
Deel 3: Aanbesteding
Deel 4: Contractbeheer


Facebooktwitterlinkedinmail