Nederland mag doorgaan met het definitieve energielabel

Nederland mag doorgaan met het definitieve energielabel

 

De Europese Commissie heeft de ingebrekestellingsprocedure naar het definitieve energielabel stopgezet. Hiermee is de dreigende sanctie  van ca. € 90 miljoen voorlopig van de baan.

Energielabels van woningen worden toegekend via de uitgebreide methodiek (ISSO82). In 2013 vond de Tweede Kamer deze methodiek te ingewikkeld en te duur om te voldoen aan de Europese richtlijn (EPBD) energielabelplicht voor alle woningeigenaren. De Nederlandse overheid is op zoek gegaan naar een nieuwe systematiek op voorwaarde dat de methodiek voldoet aan de EPBD, eenvoudiger en goedkoper is. Daarnaast moest het voldoende draagvlak hebben in de markt.  Dit heeft in 2015 geresulteerd in de introductie van het definitief energielabel.

Vrijwel direct na introductie rees de vraag of het energielabel voldeed aan de eisen van de Europese Commissie, met name op het gebied van controle en handhaving. Indien dit niet het geval zou zijn, riskeerde de Nederlandse overheid hiermee een jaarlijkse boete van ca. € 90 miljoen.  Minister Blok van Wonen en Rijksdienst heeft de Europese Commissie ervan overtuigd dat de handhaving goed is geregeld. Hiervoor is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verantwoordelijk. De sanctie bij het ontbreken van het energielabel, bij verkoop of verhuur, bedraagt € 405 voor de eigenaar. Nu de ingebrekestellingsprocedure is gestopt, is ook de ergste kou uit de lucht met betrekking tot de dreigende sanctie van ca. € 90 miljoen.

Volgens De Europese Commissie blijven er echter nog steeds twijfels bestaan over de kwaliteit en fraudegevoeligheid van het ‘doe-het-zelf’ label en de kwaliteitsborging daarvan. Immers, de woningeigenaren kunnen zelf hun energielabel samenstellen zonder dat een woningopname door een onafhankelijke adviseur plaatsvindt.De fraudegevoeligheid is dus nog onderwerp van discussie.
Dus hoewel de procedure gestopt is waarin Nederland in gebreke was gesteld voor het niet tijdig aanleveren van informatie, wil dat nog niet zeggen dat de EU sanctie definitief van de baan is. Op de websites van de Rijksoverheid en HP de Tijd leest u meer hierover.

Hoe komt het definitieve energielabel tot stand?

Het definitieve energielabel is verplicht voor woningeigenaren op het moment dat zij hun huis gaan verkopen of verhuren. Iedere woningeigenaar heeft vanaf 1 januari 2015 een voorlopig energielabel ontvangen. Door middel van enkele aanvullende gegevens kan het voorlopige label omgezet worden tot een definitief energielabel en komt als volgt tot stand:

  1. Huiseigenaren die nog geen energielabel hebben, kregen in januari 2015 automatisch een voorlopig energielabel.
  2. Bij verkoop of verhuur, moet het voorlopig energielabel omgezet worden naar een definitief energielabel.
  3. Het omzetten van een voorlopig label naar een definitief label gebeurt aan de hand van enkele aanvullende gegevens en aanvullend bewijsmateriaal. De eigenaar moet deze gegevens zelf aanleveren.
  4. Een zelfgekozen erkende deskundige voert controle uit op de ingevoerde gegevens. Bij akkoord geeft deze deskundige fiat tot afmelden.
  5. De eigenaar meldt vervolgens zelf het definitieve energielabel af.

Belangrijke wijziging in de aanduiding (A t/m G)

Een belangrijke wijziging is dat de bekende energielabel aanduiding (A t/m G) voorbehouden is aan het definitieve energielabel. De invoering van het definitieve energielabel houdt tevens in dat het energielabel vermeldt moet worden in huur- en verkoop advertenties in commerciële media.

Uitgebreide bepalingsmethode: Energie Index rapportage

Het huidige systeem voor energiecertificering, de uitgebreide ISSO82 methodiek, blijft echter bestaan. Voor de bepaling van de Energie Index (voorheen het Energielabel) zijn echter veel meer invoergegevens noodzakelijk dan voor het definitieve energielabel. De bepaling van een energielabel volgens de ISSO82 methode wordt daarom ook wel de uitgebreide methode genoemd. Deze is vooral bedoeld voor de professionele vastgoedsector zoals woningcorporaties en commerciële woningbeheerders. De Energie Index vormt hier namelijk een belangrijk onderdeel in de bepaling van de huurprijs. Ook bij groenfinancieringen en subsidieregelingen wordt de uitgebreide ISSO methodiek als toetsingsmethodiek toegepast.

Vooral professionele woningeigenaren gebruiken de ISSO82 methode om de energie indexen te bepalen op grote schaal. Hiermee voldoen zij aan de wettelijke verplichtingen. Daarnaast zijn er steeds meer flankerende beleidsthema’s die het noodzakelijk maken om een energielabel volgens de uitgebreide methode te hebben, waaronder:

  1. de bepaling van de WWS punten,
  2. het inzicht in de energetische kwaliteit van de woningvoorraad voor praktische en strategische doeleinden,
  3. de ontwikkeling van het energiebeleid,
  4. bij energiebesparing- en verduurzamingsprojecten en
  5. als bewijslast in subsidietrajecten.

Vooral omdat het definitieve energielabel niet gebruikt mag worden voor de bepaling van de WWS punten, zal de ISSO82 methode gehandhaafd blijven bij professionele woningeigenaren zoals corporaties en commerciële partijen met gereguleerde woningen in portefeuille.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Khing Go.

Afbeelding: Relatie tussen de Energie-index klassen, energielabelklassen en WWS huurpunten.

Dit schema in handig creditcard formaat ontvangen? 
Vraag het aan door een e-mail te sturen onder vermelding van Energie-index kaart met het aantal (max. 10), uw naam en NAW-gegevens. Wij sturen u de kaart(en) per post toe.


Facebooktwitterlinkedinmail