De kracht van de energiemeter

De kracht van de energiemeter

Meten is de basis voor verbetering

De druk van overheden, zorgverzekeraars en kostenindexen op gebouwverduurzaming neemt in hoog tempo toe, waardoor de zorg voor energiebesparing steeds belangrijker wordt. Daarbij ligt er een enorm potentieel aan energiebesparing in gebouwen. Energiemanagement wordt echter vaak ervaren als een wirwar van taken, aanbieders en wettelijke regels. Doelstellingen, werkwijze en de aanpak zijn onduidelijk en het realiseren van een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot wordt hierdoor niet altijd optimaal benut. Naar mijn ervaringen wordt het meest voor de hand liggende middel nu juist over het hoofd gezien: de energiemeters en de energiedata die daaruit komen.

De afgelopen jaren heb ik met veel organisaties samengewerkt die hun besparingspotentieel willen maximaliseren. Wat opvalt, is dat de resultaten vaak tegenvallen ten opzichte van de ambities. Daarnaast behoort energiebesparing niet tot de kernactiviteiten van zorginstellingen. De prioriteit ligt uiteraard bij het welbevinden van patiënten, cliënten en bewoners. Maar dat betekent niet dat het onbegonnen werk is. Integendeel, wie grip wil hebben op de energiestromen, kiest voor de slimme energiemeter. Het volgende zorgt voor het beste resultaat.

1. De kracht van de slimme energiemeter

De slimme energiemeter is jaren geleden geïntroduceerd, echter nog niet bij alle organisaties erkend als de basis voor grip op de energiestromen. Maar juist deze meters (gas en elektriciteit) maken het mogelijk volledige controle te krijgen over de energiestromen. Mijn eerste advies aan organisaties is dan ook altijd om over te stappen op slimme, op afstand uitleesbare, energiemeters op alle energie aansluitingen. De basis voor het regelen van een goede overstap is een inventarisatie van de energieaansluitingen via de (jaar)facturen. Met deze stapel facturen in de hand neemt u contact op met een energiemeetbedrijf. Op de site van Tennet treft u een lijst van de door de overheid gecertificeerde meetbedrijven voor gas en elektriciteit. Meetbedrijven kunnen met uw set facturen een speciale inventarisatie uitvoeren naar de status van de meters en de gegevens over de aansluiting (dit heeft een Edine 07 bericht afhandelen in vaktermen). Hierdoor weet u precies welke aansluitingen vervangen of aangevuld moeten worden met slimme, energie meters. U vraagt een offerte aan voor het vervangen van alle meters door slimme meters. Ook op de kleine aansluitingen. Vermeld daarbij dat u de meetdata gratis in een monitoringprogramma gezet wilt hebben (zie punt 2 hieronder). Later kunnen slimme ondermeters geplaatst worden op bepaalde gebouw delen of installaties.

2. De kracht van de energiemeetdata

Met de nu slimme energiemeter(s) kunt u de meetdata PER KWARTIER voor elektriciteit en PER UUR voor gas laten uitlezen door uw energie meetbedrijf in een door u zelf te kiezen energiemonitoring programma. Meetbedrijven hebben vaak gratis deze service met een gratis monitoringprogramma. U heeft nu dus nauwkeurig inzicht in uw energieverbruik. De gegenereerde meetprofielen laten zien hoeveel u precies verbruikt en wat u hiervoor betaalt. Door deze data te analyseren, signaleert u direct eventuele afwijken en stuurt u tijdig bij. Eventueel kan uw meetbedrijf vreemde energieverbruiken automatisch signaleren. Zo kunt u direct besparen door met uw huisinstallateur of energie expert de vreemde energieverbruiken te corrigeren. Daarnaast helpt deze accurate data bij het controleren van de energiefacturen.

Energiemeter energieprofiel 2

Afbeelding 1: neartime inzicht in uw energieprofielen.

Volledige controle over uw energiestromen

Zodra u bovenstaande implementeert in uw zorginstelling, heeft u inzicht in en grip op uw energiestromen. Hiermee geeft u richting aan de vervolgstappen voor energie(kosten)besparing en CO2-reductie. U kunt drievoudig besparen met het actief gebruiken van de kwartier- en uurdata van de slimme energiemeters:

  1. Minder energiekosten via energiemonitoring en najagen vreemde energieverbruiken.
  2. Beter controleren energiefacturen.
  3. Iets lagere prijzen bij de energie-inkoop door de kwartier- en uurdata te gebruiken bij de inkoop tender (0,5-1,5% korting).
Energiemeter energieprofiel

Afbeelding 2: weergave van energieprofielen.

In bovenstaand voorbeeld van vreemd energieverbruik was de gasketel verkeerd ingesteld in de nacht en stond er een oude instelling die niet meer van toepassing was.

Uw energiemeetgegevens zijn echt het beste vertrekpunt. Door vervolgens gericht de vreemde energieverbuiken aan te pakken, zorgt u voor focus en commitment. Wat dat oplevert? Besparing op uw energiekosten én een vermindering van de CO2 emissies. Kortom: METEN IS DE BASIS VOOR VERBETERING.


Facebooktwitterlinkedinmail