De Introductie van Energiedoorbelasting

De Introductie van Energiedoorbelasting

Het is ruim een jaar geleden dat het expertisecentrum Factuurmanagement het eerste verzoek kregen om een offerte op te stellen voor de nieuwe dienst Energiedoorbelasting.

De doorbelasting betrof benodigde energie voor de CV installatie, koude installatie en luchtbehandeling. Het was een mooie uitdaging om de benodigde capaciteit in te schatten met ook nog eens de Warmtewet in het achterhoofd.

Het Energiemanagementsysteem (EMS) dat de energiedoorbelasting inzichtelijk moest maken stond toen nog in de kinderschoenen. Het volgende moest nog gedaan worden: De plaatsing en het actief maken van de slimme meters, die de meetdata moesten verzamelen. Uiteindelijk werd de offerte voor de energiedoorbelasting een opdracht! De inrichting van het systeem kon beginnen.

Uitgangspunt van het inrichten van het EMS is een zogenaamd meetplan. In een dergelijk plan wordt aangegeven waar de hoofdmeters zich bevinden, welke tussenmeters daaraan gekoppeld zijn en welke installaties en ruimten door welke meters bemeten worden. Het inrichten van het EMS begon met het maken van een meetplan. Een klus voor de afdelingen Meten, Automatisering en Factuurmanagement. Een ander uitgangspunt voor het inrichten van het EMS is huurdersinformatie. Die informatie bestaat grofweg uit naam- en adresgegevens, contractnummers, mutaties en door te belasten energierekeningen (er waren geen voorschotten aan huurders in rekening gebracht). Deze informatie kwam op ingescande pdf-jes van de klant naar ons toe. Handmatig invoeren was dus een vereiste.

Het EMS kon worden ingericht. De verdeling van de energiekosten werd gemaakt op basis van de verzamelde meetdata. Het resultaat was er. Niet alleen had de klant nu een energiedoorbelasting, maar ook was hij in het bezit van een meetplan.

Nu, ongeveer een jaar na opdrachtverstrekking, volgde een overleg met de opdrachtgever. Een fijn overleg waarin de klant liet weten ons een professionele partij te vinden. De klant gaf aan ons aan te bevelen bij zijn collega’s. Als blijk van waardering mogen wij de energiedoorbelasting van hun complex voor 2017 en komende jaren uitvoeren en offertes uitbrengen voor de energiedoorbelasting van een nieuw complex. Verder mogen we meer meters voor de klant gaan verslimmen. Met deze vervolgacties kunnen wij onze dienst energiedoorbelasting nog verder verbeteren!

Voor meer informatie over de Energiedoorbelasting, stuur een mail naar Jorien Groothedde.


Facebooktwitterlinkedinmail