De impact van het Nader Voorschrift, acht maanden na invoering

De impact van het Nader Voorschrift, acht maanden na invoering

Begin 2015 zijn de regels voor het energielabel aangescherpt. Zo is het “definitief energielabel” geïntroduceerd en, nog belangrijker voor corporaties, is de bepalingsmethodiek van de Energie-Index (EI) aangepast, het EPG-Nader-Voorschrift. Om een indicatie te geven van de EI volgens de nieuwe bepalingsmethodiek is een dataconversie doorgevoerd en zijn analyses verricht, gebaseerd op aannames van de extra gegevens die nodig zijn voor het Nader Voorschrift. Hieruit kwam een beeld naar voren waarbij de energieprestaties van de woningen aanzienlijk verslechterden. Directe impact van deze vermeende verslechtering zou een structurele daling van de huurinkomsten zijn. Maar wat is nu, na acht maanden ervaring met het EPG-Nader-Voorschrift, het beeld?

De EI had tot eind 2014 een directe relatie met het energielabel. De EI is nu gekoppeld aan EI-klassen waaraan de WWS punten gekoppeld zijn. Door conservatieve aannames in de dataconversie, immers niet alle gegevens zijn bekend, ontstaat onterecht het beeld dat de introductie van het Nader Voorschrift per definitie leidt tot een verlaging van de WWS punten en daarmee een nadelige invloed heeft op de verdiencapaciteit van corporaties. De eerste analyses wezen op een WWS verlaging van gemiddeld 15% op voorraadniveau. Hoewel dit uitdrukkelijk werd gepresenteerd als een theoretische daling, merkten wij in de praktijk dat dit als ‘waarheid’ werd geïnterpreteerd. Nu, acht maanden verder, wordt steeds duidelijker dat dit beeld vaak onterecht is.

Verbeterslagen voor betrouwbaarder beeld

Door een kritische blik te werpen op een aantal parameters en extreem gewijzigde complexen ontstaat een beeld dat veel genuanceerder ligt. Er zijn een beperkt aantal (extra) data-velden die veel invloed hebben op de EI, zoals renovatiejaar, regeling warmte afgifte, isolatiegraad leidingen collectieve systemen, lengte van leidingen. Vaak zijn deze gegevens bij de corporatie bekend en ook direct beschikbaar. Door hiervan gebruik te maken kan de energieprestatiedatabase worden verrijkt en ontstaat zonder al te veel extra inspanningen, meteen een veel betrouwbaarder beeld. Onze ervaring is dat na deze handelingen het totaal aantal WWS punten bepaald volgens de Nader Voorschrift methode, redelijk overeenkomt met het totaal aantal punten volgens de oude bepalingsmethodiek (energielabel).

Conclusie

Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de effecten van het Nader Voorschrift op de EI en de WWS punten is het niet nodig om op grote schaal woningen opnieuw te inspecteren en af te melden. Een verrijking van de database met gegevens die vaak al op andere plekken in de organisatie voorhanden zijn, biedt voldoende houvast voor een goede impact analyse.

Neem voor meer informatie contact op met Rik Janssen, telefoon 088-55 33 000.

 

 


Facebooktwitterlinkedinmail