Houdbaarheid convenant energiebesparing huursector

Houdbaarheid convenant energiebesparing huursector

De norm Energieprestatie van Gebouwen (EPG) inclusief Nader Voorschrift voor de bestaande bouw was op 1 januari 2015 van kracht. Op 28 juni 2012 hebben Aedes, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Nederlandse Woonbond en Vastgoed Belang het convenant Energiebesparing Huursector afgesloten. Gezien de afspraken, de normen en de drastisch gewijzigde berekeningsmethode is het de vraag of de convenant afspraken uit 2012 nog houdbaar zijn.

Voor de totale woningenvoorraad van woningcorporaties is afgesproken dat de energieprestatie ten minste uit moet komen op een gemiddelde Energie-Index van 1,25. Vastgoedbelang streeft naar een verbetering van de woningvoorraad tot een minimumniveau van energielabel C voor 80% van de woningvoorraad van haar leden. Op 1 januari 2015 is echter de norm Energieprestatie van Gebouwen (EPG) inclusief Nader Voorschrift voor de bestaande bouw van kracht geworden. Daarnaast is de berekeningsmethode drastisch gewijzigd voor de Energie-Index.

De impact op het convenant

Door de aanpassingen in de berekeningsmethode is de schaal voor de Energie-Index gewijzigd. Energielabels bestaan alleen nog maar in een zeer vereenvoudigde vorm. INNAX bouwkundig adviseurs beheert actief de energieprestatiedata van ruim een half miljoen huurwoningen voor zowel corporaties als commerciële beheerders. Analyse van deze data geeft goed weer wat de impact is van de invoering van de EPG op de Energie-Index en de WWS. Hieruit blijkt dat de EPG Energie-Index hoger (dus slechter) uitkomt dan oorspronkelijk volgens de EPA berekeningsmethodiek waarop de convenantsafspraken zijn gebaseerd. Door de convenantsdoelstelling van een Energie-Index van 1,25 te handhaven, wordt dus de energieprestatie ambitie aangescherpt omdat door de EPG methode de EI-uitgangssituatie verslechterd.

Belangrijkste aandachtspunten

De zes belangrijkste aandachtspunten over de houdbaarheid van het convenant energiebesparing in de huursector hebben wij voor u uiteengezet in een whitepaper.


Facebooktwitterlinkedinmail