Continuering financiële steun woningverduurzaming

Continuering financiële steun woningverduurzaming

De Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming) is de “opvolger” van de Stimulering energieprestatie huursector (STEP). 

Sinds juni 2014 stimuleert de overheid financieel de verduurzaming van sociale huurwoningen met de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP). Deze regeling loopt eind 2018 af, maar het budget is reeds uitgeput. In het regeerakkoord is al gesproken over nieuwe financiële steun. De contouren van deze steun zijn inmiddels bekend. Via een korting op de verhuurdersheffing (RVV) krijgen vastgoedeigenaren opnieuw een financiële impuls om sociale huurwoningen te verduurzamen.

Daar waar de STEP een subsidieregeling was is de “RVV – verduurzaming huurwoningen” een fiscaal instrument waarmee korting wordt verleend op de verhuurdersheffing. Om in aanmerking te komen voor de heffingsvermindering zijn de volgende vereisten op dit moment door RVO gepubliceerd:

  • De Energie-Index (EI) moet vóór en ná renovatie vastgesteld worden
  • Er moet minimaal een verbetering zijn van 3 stappen
  • De woning moet na renovatie een energie index van 1,40 of lager hebben, dus energielabel B of beter
  • De renovatie moet starten vanaf 2019 en moet binnen 3 jaar afgerond worden

Er is voor de periode 2019-2021 totaal € 156 miljoen beschikbaar. Vanaf 2022 is dit jaarlijks € 100 miljoen. Ondanks dat het exacte bedrag en de hoogte van de heffingsvermindering per stap nog niet bekend is, is de verwachting dat het budget zeer snel uitgeput zal zijn. Zo was na de openstelling van de STEP subsidie in 2014 in de eerste maand al voor € 75 miljoen aan subsidies aangevraagd! Ook toen was er een minimumeis van 3 stappen en waren de budgetten voor de stappen lager dan aan het eind van de regeling. Om in aanmerking te komen voor de heffingsvermindering is het dus zaak om tijdig te beginnen met de voorbereidingen voor de aanvraag!

Update:
Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen binnen de RVV-V ten opzichte van de STEP. Welke veranderingen dit zijn wordt in dit artikel beschreven.


Facebooktwitterlinkedinmail