Compliance management | onderzoek

Compliance management | onderzoek

Compliant zijn, betekent het voldoen aan wet- en regelgeving en eventuele eigen bovenwettelijke verplichtingen, zoals MVO of Duurzaamheidslabels. Als gebouweigenaar/ huurder heeft u te maken met de naleving van wet- en regelgeving voor uw vastgoed. U heeft plichten wanneer het om beheer en onderhoud van uw gebouwen gaat. U dient onder meer een veilige en gezonde werkomgeving voor uw medewerkers te borgen. Door de wet- en regelgeving goed na te leven en te borgen binnen uw organisatie kan eventuele voortvloeide schade worden voorkomen. Wij merken in de praktijk dat de borging per gebouweigenaar/ huurder erg uiteenloopt. Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen met Compliance management. Daarom willen wij u graag uitnodigen om deel te nemen aan ons onderzoek over de Compliance management binnen uw organisatie.

Deze link geeft u toegang tot de enquête. De enquête bestaat uit 15 vragen en zal ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag nemen. Uw antwoorden zullen vertrouwelijk behandeld worden. Als dank ontvangt u van ons een volledige rapportage van de onderzoeksresultaten (geanonimiseerd). De resultaten van de enquête worden medio april bekend gemaakt.


Facebooktwitterlinkedinmail