Compliance management in drie stappen

Compliance management in drie stappen

Het voldoen aan wettelijke en aanvullende verplichtingen (compliance management) is een complexe exercitie. Toch heeft u er als gebouweigenaar of -beheerder mee te maken. En ook al is het geen dagelijkse kost, het verdient wel degelijk uw aandacht.

Wettelijke verplichtingen zijn niet eenvoudig via één portal te controleren. Verplichtingen bestaan uit verschillende normen en raken verschillende aspecten, zoals energie-, of milieuregelgeving. En ze wijzigen ook nog eens met regelmaat. Daarnaast kan uw organisatie eigen doelstellingen geformuleerd hebben die overlappen met deze aspecten. Zo ontstaat er een wirwar aan regels, certificaten en keuringen.

Structuur en overzicht
Goed compliance management brengt structuur en overzicht. Dit geldt voor uzelf en eventueel ook voor uw onderhoudsleverancier. Dit betekent dat u, conform de zorgplicht, op de hoogte bent van hetgeen er speelt binnen uw vastgoed. En dat u oog heeft voor de controle en borging van de bijbehorende verplichtingen.

Het in kaart brengen van de verplichtingen is de eerste stap. Stap twee de vertaling naar een gesloten proces. Zo voorkomt u open eindjes en daarmee risico’s. Het is belangrijk om geldige certificaten of andere bewijslast te verzamelen en te bewaken. Een dashboard of stoplichtrapportage kan hierbij een handig middel zijn om de status inzichtelijk te houden.

Heeft u dit proces op orde? Deze infographic geeft u een overzicht van het totale stappenplan.

Onderzoek compliance management
Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen met compliance management. Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan ons onderzoek. De enquête bestaat uit 15 vragen en zal ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag nemen.

Als dank ontvangt u van ons een volledige rapportage van de onderzoeksresultaten (geanonimiseerd). Deze is naar verwachting medio april beschikbaar.


Facebooktwitterlinkedinmail