Certificaat Zeer Energiezuinige Woningbouw

Certificaat Zeer Energiezuinige Woningbouw

De verduurzamingsambities van professionele vastgoedeigenaren nemen steeds verder toe. Begrippen als NOM en energieneutraal passeren steeds vaker de revue. De overheid heeft op 23 augustus 2016 het besluit Energieprestatievergoeding huur ingevoerd. In dit besluit is vastgelegd wat een woningeigenaar aan vergoeding mag vragen aan een huurder voor een zeer energiezuinige woning. De hoogte van de Energieprestatievergoeding (EPV) is afhankelijk van de netto warmtevraag. Daarnaast moet voldoende duurzame energie opgewerkt worden.

Geslaagd voor certificaat EPAN-W
De netto warmtevraag dient door een gecertificeerd persoon getoetst en vastgesteld te worden. Op dit moment zijn er in Nederland slechts acht personen die gecertificeerd zijn voor het uitvoeren van deze toets, waarvan er twee werkzaam zijn bij INNAX.

Aan de BRL9500 is het bijzondere deel 05 toegevoegd. In dit document staan de richtlijnen voor het opstellen van het rapport netto warmtevraag voor woningen en woongebouwen. Naast de BRL is het opnameprotocol netto warmtevraag zeer energiezuinige woningen door ISSO opgesteld (ISSO 82.5). Hierin staat beschreven hoe de toetsing van zeer energiezuinige woningen uitgevoerd dient te worden om in aanmerking te komen voor een EPV. De toets is feitelijk een fysieke controle van de woning of het woongebouw, zodat de eigenaar weet dat het eindresultaat overeenkomt met de theoretische prestatie vastgelegd in de EPC berekening. Het eindproduct na uitvoering van de toetsing is het Rapport Netto warmtevraag. Alleen met deze rapportage kunt u als verhuurder aantonen dat de warmtevraag van de woning voldoet aan de voorwaarden voor de EPV.


Facebooktwitterlinkedinmail