Bodemenergiesystemen presteren beter

Bodemenergiesystemen presteren beter

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft onderzoek verricht naar de prestatie van bodemenergiesystemen. Hieruit blijkt dat ze over het algemeen beter presteren dan voorheen het geval was. Gebouwbeheerders lijken hun systemen beter onder controle te hebben.

Het rendement van een bodemenergiesysteem is gebaseerd op een aantal factoren waaronder:

  • het temperatuurverschil tussen de warmte- en koudebron. Globaal geldt: hoe groter het verschil, hoe beter; de energiebalans. Een goede balans zorgt ervoor dat de brontemperaturen goed blijven.
  • de verpompte hoeveelheid grondwater, hoe meer energie per verpompte kub water eruit wordt gehaald, hoe beter.

Beter beheer en onderhoud

Voor dit onderzoek liet RVO.nl 125 open systemen voor warmte- en koudeopslag (WKO) op bovenstaande factoren analyseren. Het onderzoek is een update van eerdere onderzoeken uit 2006 en 2009. Ten opzichte van voorgaande jaren blijkt nu dat de systemen veel minder water verpompen tussen de warmte- en koudebron. Dit komt waarschijnlijk door een beter beheer en onderhoud van de systemen.

Temperatuurverschil blijft gelijk

Het  gemiddelde temperatuurverschil over de bronnen blijft nagenoeg gelijk:  van 4,4 graden Celsius naar 4,6 graden Celsius. Positief is dat er wel systemen zijn met een temperatuurverschil tussen 7 en 10 graden Celsius. Verder zijn de open WKO-systemen in Nederland over het geheel meer in balans dan in 2006 en 2009.

Tips voor WKO-systemen

Bodemenergiesystemen dragen bij aan duurzame gebouwen. Ze verlagen de energiekosten en geven comfort. Voorwaarde is wel dat het gebouw en alle systemen goed functioneren en goed op elkaar zijn afgestemd. Ga voor tips over beheer, onderhoud en optimalisatie naar: www.gebruikersplatformbodemenergie.nl!.

Bron: RVO.nl


Facebooktwitterlinkedinmail