Bewijslijst verzamelen BREEAM-NL Nieuwbouw: drie tips

Bewijslijst verzamelen BREEAM-NL Nieuwbouw: drie tips

BREEAM-NL (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) geeft aan de hand van een credit systeem aan hoe duurzaam een gebouw of locatie is. Deze credits zijn te ‘verdienen’ op basis van de aangeleverde bewijslast. Vaak vormt het aanleveren hiervan een grote uitdaging, terwijl het juist bij een goed doordachte voorbereiding een logisch onderdeel vormt van bouwprojecten. Hierbij drie tips van Stef Bots, expert BREEAM-NL bij INNAX GEBOUW & OMGEVING, voor het verzamelen van de bewijslast voor BREEAM-NL Nieuwbouw.

Tip 1 Maak gebruik van de juiste tools

BIM (Building Information Model) is een geïntegreerd informatiemodel voor gebouwen. Dit model wordt steeds vaker ingezet om data en informatie bij nieuwbouw trajecten te delen tussen alle betrokken partijen. Onder andere functies van ruimtes, installaties, planning en werkzaamheden worden hierin verzameld. Deze output is uitermate geschikt voor het verzamelen van bewijslast voor BREEAM-NL Nieuwbouw. Ga hier vanaf het begin bewust mee om, dat scheelt veel werk achteraf.

Tip 2 Betrek de architect bij het proces

BREEAM-NL is een van de meest uitgebreide metingen. Gebieden waar credits voor worden gegeven, zijn onder andere water, energie, afval en vervoer. Om voor al deze gebieden bewijslast te verzamelen, doen organisaties er goed aan dit vanaf de start van het project aan te geven bij de betrokken architect. Als hij weet dat u streeft naar een BREEAM-NL classificatie, kan hij vanaf de ontwerpfase BREEAM relevante gegevens verzamelen.

Tip 3 Bewaking bewijslast

Een BREEAM-NL certificering is een intensief proces. Een goede bewaking van de bewijslast is daarom van essentieel belang. Door hier een persoon of een team verantwoordelijk voor te maken, die de bewijslast verzamelt en bewaakt, bent u verzekerd van gestructureerde en geborgde aanpak. Zij hebben de tijd en motivatie om dit goed op te pakken.

Succes met uw BREEAM-NL voor Nieuwbouw traject. Een waardevolle aanwinst voor uw vastgoed.

Bron: platformduurzamehuisvesting.nl


Facebooktwitterlinkedinmail