Beter inzicht in uw kleinverbruik energieaansluitingen

Beter inzicht in uw kleinverbruik energieaansluitingen

Overige Diensten Aanbieders, ODA’s als INNAX, zorgen ervoor dat de energiegebruiken van kleinzakelijke of consumenten energieaansluitingen via één online portal beschikbaar zijn. De functionaliteiten en regelgeving zijn aangepast zodat u beter inzicht hebt in uw energieaansluitingen. De nieuwste ontwikkelingen hebben wij voor u op een rij gezet.

Kwalitatief betere dienstverlening

Technische ontwikkelingen volgen elkaar op. De overheid stelt strengere eisen en de markt vraagt steeds meer om inzicht op detailniveau. Deze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de kwaliteit van de dienstverlening van een ODA is aangescherpt op de volgende gebieden:

  • Slimme gasmeter solo uitleesbaar

Heeft u een kleinverbruik gasmeter zonder een kleinverbruik elektriciteitsmeter of is de afstand tussen de energiemeters te groot? Sinds kort is het ook mogelijk dat de slimme gasmeter solo uitleesbaar is. Hiervoor heeft op dit moment alleen Liander een oplossing beschikbaar. Enexis heeft een oplossing in ontwikkeling, de overige netbeheerders nog niet. Om voor deze meter in aanmerking te komen, moet u wel voldoen aan aantal voorwaarden.

  • Betere kwaliteit en compleetheid van de energieverbruiksgegevens

De kwaliteit en compleetheid van de energieverbruiksgegevens (meetdata) van slimme meters laten soms te wensen over. De netbeheerders en de energiesector nemen hiertoe maatregelen. Zo gaan netbeheerders, vanaf uiterlijk 15 april 2017, zelf beter controleren op de compleetheid voordat de gegevens aan een ODA wordt aangeleverd.

  • Strengere eisen volmachten ODA

Er worden strengere eisen gesteld aan de machtigingen (volmachten) die de ODA’s in bezit dienen te hebben. Zo is het niet meer toereikend dat de ODA van de woningcorporatie of vastgoedbeheerder een volmacht heeft verstrekt. Ook de huurder zelf dient akkoord te geven. Zowel bij de start als tussentijds. Zo kan de ODA altijd aantonen dat de huurder toestemming heeft gegeven en wordt voldaan aan de steeds strengere eisen in het kader van privacywetgeving.


Facebooktwitterlinkedinmail