Benchmark GRESB – INNAX ondersteunt

Benchmark GRESB – INNAX ondersteunt

De Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) voert jaarlijks een wereldwijd onderzoek uit onder beleggers naar de duurzaamheidsprestaties van hun vastgoedportefeuilles. In september worden de uitkomsten van de 2014 Survey bekendgemaakt. INNAX ondersteunt in deze survey, veelal vanuit meetgegevens, een overzichtelijk DMS* (Data Management System) en duidelijke KPI’s.

De survey kent diverse onderzoeksgebieden. Niet alleen de plannen worden onder de loep genomen, ook de naleving en realisatie van strategieën. Daarnaast de beleidsplannen en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en de milieuprestaties van de vastgoedportefeuilles met een focus op energie- en waterverbruik. Tevens de uitstoot van broeikasgassen en afvalstromen, de vrijwillige standaarden en certificeringssystemen en in hoeverre deelnemers de wet- en regelgeving nakomen.

Waardevolle uitkomst

Voor veel organisaties een opgave maar met een waardevolle uitkomst. De adviseurs van INNAX kunnen uw last verlichten door het verzamelen, inzichtelijk maken en interpreteren van de data op het gebied van energie en duurzaamheid. Wij ondersteunen reeds enkele jaren verschillende opdrachtgevers die zeer hoog scoren in de GRESB matrix.

In 2013 namen 550 vastgoedbeleggers en –fondsen deel aan de survey. De GRESB-database bestaat momenteel uit ca. 49.000 gebouwen in 46 landen. Dit jaar wordt de survey voor de vijfde keer uitgevoerd. De leidende investeerders stimuleren GRESB als benchmark en om te bepalen welke aanpak zinvol is.

Kom maar op met de data

U heeft behoefte aan het beheersbaar maken van de data voor GRESB? Neem dan contact op en laat u informeren over het opzetten van het DMS (Data Management Systeem) en de waarde van op afstand uitleesbare energiemeters.

*Een DMS is een softwaresysteem die het organisaties mogelijk maakt hun verbruiksgegevens op individueel niveau te monitoren en te analyseren. Het systeem maakt het ook mogelijk om te benchmarken binnen de eigen portefeuille of met landelijke gemiddelden. Een DMS verhoogt de datakwaliteit en biedt organisaties de tool om verbetermogelijkheden te identificeren en te analyseren.

 


Facebooktwitterlinkedinmail