Het belang van goede energiemeetdata voor woningcorporaties

Het belang van goede energiemeetdata voor woningcorporaties

Woningcorporaties hebben te maken met een centrale inkoop van energie voor de eigen aansluitingen (elektriciteits- en gasverbruik van de centrale voorzieningen) en een tijdige, correcte doorbelasting van de kosten naar de huurders. Om de collectieve energiekosten op een eerlijke manier aan de huurders toe te rekenen is er behoefte aan betrouwbare, onafhankelijk vastgestelde energiemeetdata. Het gaat dan over het elektriciteits- en gasverbruik van de centrale voorzieningen, die door meetbedrijven op afstand wordt uitgelezen.

Dit biedt een aantal belangrijke voordelen:
· Er komt een einde aan handmatige meteropnames, waarmee de kwaliteit van de data verbetert en de controle op facturen van leveranciers en netbeheerders eenvoudiger wordt;
· Het verbruik kan worden gevolgd (bijvoorbeeld dagelijks of maandelijks), waarbij vertrekkende huurders tijdig de juiste kostendoorbelasting krijgen in plaats van een naheffing;
· Er komt inzicht in het verbruik (per kwartier of per uur), waardoor ongebruikelijke patronen op complexniveau snel zichtbaar worden en energiebesparing gericht kan worden ingezet;
· Trends in het verbruik en daarmee de impact van energiebesparende maatregelen worden goed inzichtelijk;
· Goede en tijdige meetdata geeft direct inzicht in ketels met een slechte performance, waardoor gericht kan worden geïnvesteerd, in rendementsoptimalisatie;
· Meetdata helpt om inzicht te krijgen in verbruiken en besparingen bij energiebesparende maatregelen, als onderbouwing voor eventuele bespaargaranties en verbruikersfeedback bij energie bewustwordingstrajecten.

Indien aan de huurders collectieve warmte wordt geleverd, is het in het kader van de warmtewet een verplichting om het rendement op de ketel te verantwoorden en de facturatie van de huurder te baseren op de gemeten warmteproductie en verbruiken.

Het mag duidelijk zijn dat het meten van energiestromen één van de basiselementen is bij de route naar een CO2 neutrale woningvoorraad is. Wilt u eens met een van onze experts sparren over uw keuzes? Neem gerust contact met ons op.


Facebooktwitterlinkedinmail