Aanpassing STEP-regeling per 1 juli 2016

Aanpassing STEP-regeling per 1 juli 2016

De aangepaste subsidieregeling energieprestatie huursector (STEP) gaat in per 1 juli 2016. In deze update staan de belangrijkste punten uit de STEP regeling inclusief de meest recente wijzigingen.

Sinds 1 juli 2014 is de STEP-regeling geopend. De subsidieregeling is bedoeld om het verduurzamen van de sociale huursector te stimuleren. Op 1 september 2015 is de regeling aangescherpt en gepubliceerd in de Staatscourant met een aantal wijzigingen. Op 31 mei 2016 is in de Staatscourant een versoepeling en verruiming van de STEP regeling bekendgemaakt. Deze gaat nu in per 1 juli 2016.

Subsidiebedragen gewijzigd

In totaal is er € 400 miljoen beschikbaar waarvan € 5 miljoen is gereserveerd voor de uitvoering van de regeling. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 395 miljoen. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal Energie-Index (EI) klassen dat een woning verbeterd. Daarnaast is er een extra categorie toegevoegd voor woningen met een EI lager of gelijk aan 0,4.

 

Afbeelding: Relatie tussen WWS huurpunten en de Energie-index klassen van 2015. Ter vergelijking staan aan de linkerzijde de oude energielabelklassen (2014).

Afbeelding 1: Relatie tussen WWS huurpunten en de Energie-index klassen van 2015. Ter vergelijking staan aan de linkerzijde de oude energielabelklassen (2014).

Dit schema in handig creditcard formaat ontvangen?
Vraag het aan door een e-mail te sturen onder vermelding van Energie-index kaart met het aantal (max. 10), uw naam en NAW-gegevens. Wij sturen u de kaart(en) per post toe.

 

STEP subsidiebedragen

Afbeelding 2: Hoogte subsidiebedragen met terugwerkende kracht

 

Is uw subsidiebedrag reeds vastgesteld? Alle reeds vastgestelde STEP subsidiebedragen worden met terugwerkende kracht verhoogd volgens de getallen uit afbeelding 2. Per verhuurder kan maximaal € 7,5 miljoen subsidie aangevraagd worden.

Voorwaarden STEP

Om in aanmerking te komen voor subsidie zijn de volgende voorwaarden gesteld:

  • Subsidie geldt alleen voor woningen onder de liberalisatiegrens (2016: € 710,68 / maand).
  • Woningen dienen tot 2 jaar na positieve beschikking onder de liberalisatiegrens te blijven.
  • Minimaal 2 klasse verbeteringen én minimaal EI van 1,40 woningcorporaties.
  • Minimaal 2 klasse verbeteringen én minimaal EI van 1,80 voor commerciële verhuurders.
  • Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 31 december 2018.
  • Woning moet in voorgaande 24 maanden minimaal 3 maanden als woning verhuurd zijn.

Subsidie aanvraag indienen

Verhuurders kunnen zelf de aanvraag indienen of een derden machtigen om de aanvraag namens hun in te dienen. Per woning wordt maar één keer subsidie verstrekt. Een woning die onderdeel heeft uitgemaakt van een afgekeurde aanvraag, kan daarom opnieuw ingediend worden. Dit kan alleen wanneer de afmelddatum niet ouder is dan 6 maanden.

Wijzigingsverzoeken
Daarnaast komt er een mogelijkheid voor het indienen van een wijzigingsverzoek indien een STEP aanvraag is ingediend met ten hoogste 1,20. Dit vanwege de regelwijziging dat ook lagere EI’s leiden tot hogere subsidiebedragen. De wijzigingsverzoeken kunnen uiterlijk tot en met 31 oktober 2016 ingediend worden.

Energie-Index als bewijs

De afgemelde Energie-Index dient als bewijsmateriaal om aan te tonen dat de woning energetisch is verbeterd. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een woning zowel vóór als na renovatie afgemeld worden:

  • De opnamedatum (en daarmee de woningopname) op het certificaat vóór renovatie mag niet ouder zijn dan 6 maanden voor de datum van aanvraag tot subsidieverlening.
  • De woningen moeten binnen 2 jaar na toekenning van de subsidie worden gerenoveerd en afgemeld.
  • Iedere woning dient vóór aanvang van de renovatie individueel bezocht te worden tenzij gebruik wordt gemaakt van een goede onderbouwing van representativiteit.
  • De EI van de woning na renovatie wordt 2 jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening gecontroleerd door RVO. De definitieve subsidievaststelling gebeurt op deze EI.

Subsidies uitbetalen in 2018 en 2019

Het uitbetalen van de subsidies gebeurt in 2018 en 2019. In ieder jaar € 200 miljoen. Er worden geen voorschotten uitbetaald, waardoor de verhuurder de totale investering zelf moet voorfinancieren. Uitbetaling van de subsidie gaat in volgorde van datum waarop de aanvraag is ingediend.

Foto: met dank aan pexels

Facebooktwitterlinkedinmail