Energiemonitoring

Opdrachtgever : Media Markt

Project ter bevordering van grip op de energiestromen.

Het actief monitoren van de energiestromen geeft inzicht in besparingsmaatregelen en het draagt bij aan de bewustwording. Media Markt – Saturn heeft al een jaarlijkse besparing van dertien procent op de energiekosten bereikt door het energiegebruik centraal te monitoren van 41 winkellocaties. De winkelketen wordt hierin bijgestaan door INNAX.

Energiebesparing

Media Markt – Saturn heeft als doelstelling om jaarlijks 20% energiebesparing te realiseren. De winkelketen wil dit bereiken op basis van nauwkeurig inzicht in de verbruiksgegevens. Om het energiegebruik op elke vestiging goed te monitoren zijn naast hoofdmeters ook op afstand uitleesbare tussenmeters geplaatst voor de koeling en luchtbehandeling. Op deze wijze stuurt Mediamarkt – Saturn op besparingsmogelijkheden voor de 41 winkellocaties.

Energiemonitoring en -bemetering

Tijdens de openingen van de winkels staat veel apparatuur (Tv’s, pc’s, verlichting, koelkasten) aan. Gezamenlijk produceert al die apparatuur voldoende warmte, waardoor Media Markt bijna altijd moet koelen in plaats van verwarmen. Energiebesparende maatregelen zijn daarom van toepassing op de luchtbehandeling en de koeling. Daarnaast speelt het gebruikersgedrag een belangrijke rol bij het energiegebruik. Het is bijvoorbeeld niet nodig dat bij binnenkomst van de eerste medewerker om 07.00 uur, alle verlichting en apparatuur aan gaan wanneer de winkel pas om 10.00 uur open gaat.
Met behulp van het online van INNAX wordt het energiegebruik van alle vestigingen gevolgd.

E-View heeft een geïntegreerde verbruiksrapportage en beschikt over de mogelijkheid om de CO2-uitstoot te berekenen voor alle energieaansluitingen. Naast monitoring biedt INNAX maandelijks een benchmark rapportage aan, zodat direct duidelijk is welke locaties afwijken. Met de Profielmonitor heeft Media Markt de beschikking over alarmeringsdiensten, die bij overschrijdingen van de ingestelde grenswaarden automatisch een waarschuwing per e-mail geeft.

Foto’s: Mediamarkt