Gebouwbeheer

Gebouwbeheer

Duurzaam gebouwbeheer

Duurzaam gebouwbeheer draagt bij aan het verantwoord en rendabel exploiteren van gebouwen en installaties. U investeert in comfort, energiebesparing en CO2-reductie. De adviseurs van INNAX ondersteunen u hierbij gedurende de gehele levenscyclus van een gebouw.

Traditioneel gebouwbeheer houdt alleen rekening met de conditie van een gebouw of installatie. Hierdoor blijven kansen op besparing en duurzaamheid vaak onbenut. Duurzaam gebouwbeheer loont wanneer u rekening houdt met aspecten als het gedrag van de gebruiker, natuurlijke vervangingsmomenten van installaties, het inregelen van de installaties en de nieuwste technieken.

People, planet, profit

Duurzaam gebouwbeheer is een concept dat rekening houdt met alle duurzaamheidsaspecten. De adviseurs van INNAX maken hiervoor gebruik van de negen aspecten van BREEAM: energie – water – materialen – transport – afval – luchtvervuiling – gezondheid en welzijn – gebouwmanagement – landgebruik en ecologie. Wij adviseren maatregelen voor het beperken van het gebruik van energie, materiaal, water en transport.

We beperken de milieubelasting door de levensduur van objecten te optimaliseren. Hierbij stellen wij een goed binnenklimaat en energie efficiency centraal. Duurzaam gebouwbeheer volgens INNAX leidt tot een verbetering van het milieu (Planet), het welzijn van de gebruikers (People) en is betaalbaar (Profit).

Voordelen duurzaam gebouw

De investering in een duurzaam gebouw levert vele voordelen op. Zowel de gebouweigenaar als de gebruiker profiteren hiervan. Het beheer en de exploitatie zijn goedkoper. Het comfort verbetert, wat leidt tot een verhoogde productiviteit van de gebruikers. Bovendien is de levensduur van het pand langer en dit houdt de economische waarde beter in stand. Daarnaast draagt een duurzaam gebouw positief bij aan het imago van de organisatie.