Categorie: Actueel

Actueel

Besparen op energiemeters

De verduurzaming van woningen en kantoorgebouwen zorgt ook voor potentiele besparingen op de aansluitkosten van collectieve energieaansluitingen.

Energie-index & Energielabel weer gekoppeld

Energielabel-woningen

Met de introductie van het Definitief Energielabel voor woningen is er onder huurders en verhuurders van woningen met regelmaat verwarring over de Energie-Index en de letteraanduiding van het Energielabel. Daar komt vanaf 29 maart een einde aan.

INNAX meetbedrijf voor vijf nieuwe windparken op zee

Meetbedrijf INNAX windmolens

In 2023 krijgt Nederland vijf nieuwe windparken op zee erbij, die samen 3.500 MW duurzame energie opwekken. De netbeheerder TenneT heeft INNAX aangesteld als het meetbedrijf.

Gemeente Veenendaal neemt grote stappen

Gemeente Veenendaal en INNAX Energieneutraal

De Gemeente Veenendaal heeft gezamenlijk de vooruitstrevende ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. De doelstelling is om uiterlijk in dat jaar net zoveel energie lokaal en duurzaam op te wekken als te verbruiken.